PN-E-04603-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Wyroby elektrotechniczne -- Próby środowiskowe -- Próba Cb - wilgotne gorąco stałe, stosowana głównie dla urządzeń

Zakres

Przedmiotem normy jest próba określająca przydatność wyrobów elektrotechnicznych, głównie urządzeń przeznaczonych do użytkowania i składowania w warunkach dużej wilgotności. Podstawowym celem próby jest umożliwienie obserwacji skutków działania dużej wilgotności na wyrób w określonym czasie i przy stałej temperaturze, bez kondensacji pary wodnej.
Norma wprowadza pewną liczbę zalecanych ostrości narażeń: wysokiej temperatury, dużej wilgotności i czasu trwania próby.
Próba może być stosowana zarówno do wyrobów wydzielających ciepło, jak i nie wydzielających ciepła.

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-04603-02:1992 - wersja polska
Tytuł Wyroby elektrotechniczne -- Próby środowiskowe -- Próba Cb - wilgotne gorąco stałe, stosowana głównie dla urządzeń
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 13-10-2003
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza IEC 60068-2-56:1988 [IDT], HD 323.2.56 S1:1990 [IDT]
ICS 19.040