PN-E-01200-11:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60617-11:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Symbole graficzne stosowane w schematach -- Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne

Zakres

Norma zawiera symbole dostosowane do map lub planów o małej skali, dla których symbole podane w innych częściach mogłyby nie być w pełni odpowiednie. Te ostatnie symbole mogą być jednak również stosowane. Na mapach środki takich symboli, jak np. podane w rozdz.. 1, 2 lu 5, powinny odpowiadać dokładnej lokalizacji.
Wymiary symboli można zmieniać stosownie do potrzeb.

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-E-01200-11:1992 - wersja polska
Tytuł Symbole graficzne stosowane w schematach -- Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne
Data publikacji 31-12-1992
Data wycofania 09-08-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Zastępuje PN-E-01208:1978 - wersja polska, PN-E-01220:1981 - wersja polska, PN-E-01221:1983 - wersja polska
ICS 01.080.40, 29.020
Zastąpiona przez PN-EN 60617-11:2002 - wersja angielska