PN-C-86255:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Nitrocelulozy -- Nitroceluloza dynamitowa

Zakres

Podano wymagania dotyczące parametrów technicznych, sposób pobierania i przygotowania próbki do badań, metody badań i sprawozdanie z badań. W załączniku normatywnym opisano metodę oznaczania zasadowości nitrocelulozy. W załącznikach informacyjnych podano opis aparatury do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-86255:2000 - wersja polska
Tytuł Nitrocelulozy -- Nitroceluloza dynamitowa
Data publikacji 04-10-2000
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ICS 71.100.30