PN-C-86048:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Materiały wybuchowe -- Spłonka ZnT

Zakres

Określono wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, wymiarów i właściwości eksploatacyjnych oraz sposobu pakowania i przechowywania spłonek ZnT. Podano sposób pobierania próbek i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-86048:2001 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe -- Spłonka ZnT
Data publikacji 05-12-2001
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Zastępuje PN-C-86048:1994 - wersja polska
ICS 71.100.30