PN-C-86014:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Materiały wybuchowe -- Spłonki pobudzające porównawcze

Zakres

Podano klasyfikację i oznaczenie spłonek porównawczych dzieląc je na typy w zależności masy ładunku materiału wybuchowego. Określono wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, wymiarów i właściwości eksploatacyjnych oraz sposobu pakowania i przechowywania. Podano sposób pobierania próbek i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-86014:2001 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe -- Spłonki pobudzające porównawcze
Data publikacji 26-10-2001
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Zastępuje PN-C-86014:1992 - wersja polska
ICS 71.100.30