PN-C-04642-02:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-8:2003 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Woda i ścieki -- Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych -- Pobieranie próbek

Zakres

Ustalono metodę pobierania opadów atmosferycznych (deszczu, gradu, śniegu) do badań zawartości podstawowych kationów i anionów, metali ciężkich oraz związków organicznych, oraz pobierania próbek opadów jednostkowych, dobowych, dekadowych, miesięcznych lub z innego okresu. Metoda określa częstotliwość i miejsce pobierania próbek oraz sposób postępowania z próbkami z uwzględnieniem specyfiki próbek do oznaczania podstawowych składników zanieczyszczeń (podstawowych kationów i anionów), próbek do badań zawartości metali ciężkich i próbek do badań zawartości związków organicznych i rtęci. Podano rysunki przyrządów do pobierania próbek opadów oraz arkusz dokumentacyjny pobierania próbek opadów atmosferycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-04642-02:1991 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych -- Pobieranie próbek
Data publikacji 31-12-1991
Data wycofania 24-10-2003
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
ICS 13.060.10
Zastąpiona przez PN-ISO 5667-8:2003 - wersja polska