PN-C-04632-04:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Woda i ścieki -- Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych -- Utrwalanie i przechowywanie próbek

Zakres

Określono ogólne wytyczne dotyczące środków ostrożności, które są wymagane dla właściwego zabezpieczenia i transportu próbek wody i ścieków. Wytyczne są przede wszystkim przydatne kiedy próbka nie może być zbadana na miejscu i jest przesyłana do laboratorium w celu zbadania. Podano (we wstępie) ogólne informacje i zapobieganie zmianom składu i właściwości próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-04632-04:1988 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych -- Utrwalanie i przechowywanie próbek
Data publikacji 03-03-1988
Data wycofania 28-01-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2002 - wersja polska