PN-C-04632-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 25667-1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Woda i ścieki -- Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych -- Planowanie i programowanie pobierania próbek

Zakres

Norma jest nieekwiwalentnym wdrożeniem normy ISO 5667/1:1980. Ustala ona ogólne zasady planowania i programowania pobierania próbek wody, ścieków i osadów ściekowych do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych. Jej zakres obejmuje określenie celów pobierania próbek, zasady lokalizacji miejsc pobierania próbek, określenie kwalifikacji osób pobierających próbki oraz zasady bezpieczeństwa pracy podczas pobierania próbek, zasady ustalania czasu i częstotliwości pobierania próbek, oraz zasady pomiarów przepływu w powiązaniu z pobieraniem próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-04632-02:1987 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych -- Planowanie i programowanie pobierania próbek
Data publikacji 07-09-1987
Data wycofania 19-05-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN 25667-1:2003 - wersja polska