PN-C-04620-04:1974 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Woda i ścieki -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek wody z urządzeń technologicznych zakładów uzdatniania wody do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej

Zakres

Metodę stosuje się do pobierania próbek wody z urządzeń technologicznych przy kontroli efektu uzdatniania wody w zakładach wodociągowych przygotowujących wodę przeznaczoną do picia. Metodę tę należy stosować także w zakładach uzdatniających wodę dla potrzeb przemysłowych do wartości parametrów określonych wymaganiami obowiązującymi dla wody do picia.

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-04620-04:1974 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek wody z urządzeń technologicznych zakładów uzdatniania wody do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej
Data publikacji 19-06-1974
Data wycofania 08-07-2003
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska