PN-C-04404-07:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-9:2000 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie pH zawiesiny wodnej

Zakres

Podano metodę oznaczania wartości pH wodnej zawiesiny pigmentu z użyciem pehametru. Oznaczanie polega na przygotowaniu wodnej zawiesiny pigmentu i zmierzeniu wartości pH w zawiesinie

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-04404-07:1987 - wersja polska
Tytuł Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie pH zawiesiny wodnej
Data publikacji 19-02-1987
Data wycofania 08-05-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Zastępuje PN-C-04402:1966 - wersja polska
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-9:2000 - wersja polska