PN-B-10800:1962 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Sale gimnastyczne i sportowe -- Zamocowania stałe elementów wyposażenia - kotwie -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania techniczne przy odbiorze kotwi stanowiących nieruchome elementy wyposażenia szkolnych sal gimnastycznych, sal gimnastyczno-sportowych i hal sportowych, będące podstawą do oceny i przyjęcia tych elementów pod względem technicznej prawidłowości wykonania i osadzenia w konstrukcji nośnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-10800:1962 - wersja polska
Tytuł Sale gimnastyczne i sportowe -- Zamocowania stałe elementów wyposażenia - kotwie -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Data publikacji 30-06-1962
Data wycofania 24-01-1973
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny RS SBD, Rada Sektorowa Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ICS 97.220.30