PN-B-10729:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne

Zakres

Określono rodzaje, kształty, wymiary i materiały dla studzienek kanalizacyjnych. Ustalono, że badania przy odbiorach technicznych częściowych i końcowym studzienek kanalizacyjnych będą odbywały się zgodnie z PN-92/B-10735

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-10729:1999 - wersja polska
Tytuł Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne
Data publikacji 12-03-1999
Data wycofania 11-05-2009
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-B-10729:1992 - wersja polska
ICS 93.030