PN-B-06050:1950 - wersja polska

Norma wycofana

Roboty ziemne -- Warunki techniczne wykonania

Zakres

Przedmiotem normy są warunki techniczne wykonania robót ziemnych na terenie budowy.

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-06050:1950 - wersja polska
Tytuł Roboty ziemne -- Warunki techniczne wykonania
Data publikacji 14-12-1950
Data wycofania 01-01-1969
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
ICS 93.020