PN-B-03010:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Ściany oporowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Norma dotyczy projektowania ścian oporowych we wszystkich rodzajach budownictwa. Podaje zasady i metody określania parametrów geotechnicznych. Omówiono zasady ustalenia obciążeń. Określono stany graniczne gruntu. Podano wymagania konstrukcyjne i ustalono stany graniczne konstrukcji

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-03010:1983 - wersja polska
Tytuł Ściany oporowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 31-03-1983
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska