PN-A-86795:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości miedzi metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Określono płomieniową i bezpłomieniową metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej do oznaczania zawartości miedzi w rybach i innych zwierzętach wodnych oraz przetworach z nich produkowanych. Ustalono zakresy stężeń miedzi preferujące celowość stosowania odpowiedniej metody. Przedstawiono wykaz niezbędnej do wykonania analizy aparatury, odczynników, opis czynności analitycznych, sposób obliczania wyniku i sporządzania sprawozdania z badań oraz metodę sprawdzania powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-86795:2002 - wersja polska
Tytuł Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości miedzi metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 21-03-2002
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
ICS 67.120.30