PN-A-75052-10:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności i miana bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych i termofilnych

Zakres

Zdefiniowano bakterie beztlenowe i warunki inkubacji, są to warunki beztlenowe w temperaturze 37 stopni Celsjusza (mezofilne) lub 55 stopni Celsjusza (termofilne). Podano sposób przygotowania podłoży hodowlanych oraz ich skład. Opisano metodę potwierdzenia obecności bakterii beztlenowych na zasadzie redukcji siarczynu sodowego i fermentacji glukozy. Podano sposób obliczania miana bakterii beztlenowych

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-75052-10:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności i miana bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych i termofilnych
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75052:1980 - wersja polska
ICS 07.100.30