PN-A-75052-01:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Postanowienia ogólne

Zakres

Ustalono metody badań mikrobiologicznych półprzetworów, przetworów owocowych, warzywnych i warzywno-mięsnych oraz dodatków, materiałów pomocniczych i opakowań. Podano wykaz 20 tytułów arkuszy normy

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-75052-01:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75052:1980 - wersja polska
ICS 07.100.30