PN-A-74112:1997 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Pieczywo trwałe żytnie, mieszane, pszenne

Zakres

Podano podział pieczywa trwałego w zależności od sposobu wytwarzania ciasta i użytych typów mąki żytniej i pszennej. Wskazano metody utrwalania pieczywa i badania szczelności opakowań. Ustalono wymagania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne oraz cechy dyskwalifikujące pieczywo. Wskazano sposób znakowania i pakowania oraz okresy przechowywania. Określono sposób pobierania próbek pieczywa i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-74112:1997 - wersja polska
Tytuł Pieczywo trwałe żytnie, mieszane, pszenne
Data publikacji 20-03-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060