• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

Ochrona danych osobowych w praktyce

Bez VAT: 70,00  PLN Z VAT: 86,10  PLN

Polski Komitet Normalizacyjny w grudniu 2013 r. wydał publikację będącą  sui generis  praktycznym przewodnikiem w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa chroniącego dane osobowe. 


 Przewodnik ten powstał dzięki współpracy autorów z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i autorów z Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych i wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu w tym zakresie. I jest przykładem wspierania prawa przez normalizację. Przepis prawny, bowiem wskazuje co należy zrobić, natomiast normalizacja – podaje metody, jak to zrobić. 


 Ochrona danych osobowych w praktyce - to jedyna i unikalna na rynku pozycja ukazująca kompleksowe podejście do zagadnienia, co umożliwia zapewnienie danym osobowym bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Publikacja może być wykorzystywana przez kierujących małymi i dużymi organizacjami - placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami finansów publicznych, jak i organizacji komercyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,00  PLN Z VAT: 86,10  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Wydanie 2013
Tytuł

Polski Komitet Normalizacyjny w grudniu 2013 r. wydał publikację będącą  sui generis  praktycznym przewodnikiem w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa chroniącego dane osobowe. 

 Przewodnik ten powstał dzięki współpracy autorów z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i autorów z Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych i wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu w tym zakresie. I jest przykładem wspierania prawa przez normalizację. Przepis prawny, bowiem wskazuje co należy zrobić, natomiast normalizacja – podaje metody, jak to zrobić. 

 Ochrona danych osobowych w praktyce - to jedyna i unikalna na rynku pozycja ukazująca kompleksowe podejście do zagadnienia, co umożliwia zapewnienie danym osobowym bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Publikacja może być wykorzystywana przez kierujących małymi i dużymi organizacjami - placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami finansów publicznych, jak i organizacji komercyjnych.