Wyniki wyszukiwania dla 'fosfor gleba'

Produkty 1 do 50 z 52

na stronę
Strona:
  1. 1
  2. 2

Ustaw kierunek rosnący
  1. PN-R-04123:1997 - wersja polska

    PN-R-04123:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne fenylomocznika

  2. PN-R-04122:1997 - wersja polska

    PN-R-04122:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - chloromekwat

  3. PN-R-04121:1997 - wersja polska

    PN-R-04121:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - lenacyl

  4. PN-R-04120:1997 - wersja polska

    PN-R-04120:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - haloksyfop

  5. PN-R-04119:1997 - wersja polska

    PN-R-04119:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - trifluralina

  6. PN-R-04118:1997 - wersja polska

    PN-R-04118:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne triazyn

  7. PN-R-04117:1997 - wersja polska

    PN-R-04117:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - propyzamid

  8. PN-R-04116:1997 - wersja polska

    PN-R-04116:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pendimetalina

  9. PN-R-04115:1997 - wersja polska

    PN-R-04115:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - nitrofen

  10. PN-R-04114:1997 - wersja polska

    PN-R-04114:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - napropamid

  11. PN-R-04113:1997 - wersja polska

    PN-R-04113:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - metamitron

  12. PN-R-04112:1997 - wersja polska

    PN-R-04112:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - izoksaben

  13. PN-R-04111:1997 - wersja polska

    PN-R-04111:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne kwasów fenoksyalkanokarboksylowych

  14. PN-R-04110:1997 - wersja polska

    PN-R-04110:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - dikwat i parakwat

  15. PN-R-04109:1997 - wersja polska

    PN-R-04109:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - chlopyralid

  16. PN-R-04108:1997 - wersja polska

    PN-R-04108:1997 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pochodne chloroacetanilidów

  17. PN-R-04107:1994 - wersja polska

    PN-R-04107:1994 - wersja polska

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy

  18. PN-R-04106:1993 - wersja polska

    PN-R-04106:1993 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pirydat

  19. PN-R-04105:1993 - wersja polska

    PN-R-04105:1993 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - flurochloridon

  20. PN-R-04104:1993 - wersja polska

    PN-R-04104:1993 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - klomazone

  21. PN-R-04102:1992 - wersja polska

    PN-R-04102:1992 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fluroksypyr

  22. PN-R-04101:1992 - wersja polska

    PN-R-04101:1992 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - tralkoksydim

  23. PN-R-04100:1992 - wersja polska

    PN-R-04100:1992 - wersja polska
    Norma wycofana

    Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - diflufenikan

  24. PN-R-04024:1997 - wersja polska

    PN-R-04024:1997 - wersja polska

    Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych

  25. PN-R-04023:1996 - wersja polska

    PN-R-04023:1996 - wersja polska
    Norma wycofana

    Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych

  26. PN-R-04011:1978 - wersja polska

    PN-R-04011:1978 - wersja polska
    Norma wycofana

    Materiał roślinny i gleba -- Pobieranie próbek do ilościowego oznaczania pozostałości pestycydów

  27. PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska

    PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska

    Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

    Wprowadza: ISO 18589-2:2007 [IDT]

  28. PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska

    PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska

    Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje

    Wprowadza: ISO 18589-1:2005 [IDT]

  29. PN-H-04205:1950 - wersja polska

    PN-H-04205:1950 - wersja polska
    Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04205:1957 - wersja polska

    Analiza żelazo-stopów -- Żelazo-fosfór

  30. PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska

    PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska

    Powłoki metalowe -- Powłoki autokatalityczne (bezprądowe) ze stopu nikiel-fosfor -- Wymagania techniczne i metody badań

    Wprowadza: EN ISO 4527:2003 [IDT]

  31. PN-EN ISO 4527:2004 - wersja angielska

    PN-EN ISO 4527:2004 - wersja angielska
    Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska

    Powłoki metalowe -- Powłoki autokatalityczne (bezprądowe) ze stopu nikiel-fosfor -- Wymagania techniczne i metody badań

    Wprowadza: EN ISO 4527:2003 [IDT]

  32. PN-EN ISO 18589-7:2016-06 - wersja angielska

    PN-EN ISO 18589-7:2016-06 - wersja angielska

    Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 7: Pomiary in situ radionuklidów emitujących promieniowanie gamma

    Wprowadza: EN ISO 18589-7:2016 [IDT], ISO 18589-7:2013 [IDT]

  33. PN-EN ISO 18589-3:2017-12 - wersja angielska

    PN-EN ISO 18589-3:2017-12 - wersja angielska

    Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 3: Metoda badania radioizotopów gamma-promieniotwórczych z wykorzystaniem spektrometrii gamma

    Wprowadza: EN ISO 18589-3:2017 [IDT], ISO 18589-3:2015 [IDT]

  34. PN-EN ISO 18589-2:2017-12 - wersja angielska

    PN-EN ISO 18589-2:2017-12 - wersja angielska

    Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Przewodnik wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

    Wprowadza: EN ISO 18589-2:2017 [IDT], ISO 18589-2:2015 [IDT]

  35. PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielska

    PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielska

    Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

    Wprowadza: EN 16181:2018 [IDT]

  36. PN-EN 16179:2012 - wersja angielska

    PN-EN 16179:2012 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Wytyczne do wstępnego przygotowania próbek

    Wprowadza: EN 16179:2012 [IDT]

  37. PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielska

    PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 2: Fluorescencyjna spektrometria atomowa, technika zimnych par (CV-AFS)

    Wprowadza: EN 16175-2:2016 [IDT]

  38. PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielska

    PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 1: Atomowa spektrometria absorpcyjna, technika zimnych par (CV-AAS)

    Wprowadza: EN 16175-1:2016 [IDT]

  39. PN-EN 16174:2012 - wersja angielska

    PN-EN 16174:2012 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

    Wprowadza: EN 16174:2012 [IDT]

  40. PN-EN 16173:2012 - wersja angielska

    PN-EN 16173:2012 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w kwasie azotowym

    Wprowadza: EN 16173:2012 [IDT]

  41. PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska

    PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

    Wprowadza: EN 16171:2016 [IDT]

  42. PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska

    PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)

    Wprowadza: EN 16170:2016 [IDT]

  43. PN-EN 16169:2012 - wersja angielska

    PN-EN 16169:2012 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla

    Wprowadza: EN 16169:2012 [IDT]

  44. PN-EN 16168:2012 - wersja angielska

    PN-EN 16168:2012 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie całkowitej zawartości azotu metodą spalania na sucho

    Wprowadza: EN 16168:2012 [IDT]

  45. PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

    PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

    Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

    Wprowadza: EN 16167:2018 [IDT]

  46. PN-EN 16167:2012 - wersja angielska

    PN-EN 16167:2012 - wersja angielska
    Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)

    Wprowadza: EN 16167:2012 [IDT]

  47. PN-EN 16166:2012 - wersja angielska

    PN-EN 16166:2012 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX)

    Wprowadza: EN 16166:2012 [IDT]

  48. PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska

    PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

    Wprowadza: EN 15936:2012 [IDT]

  49. PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielska

    PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie strat podczas prażenia

    Wprowadza: EN 15935:2012 [IDT]

  50. PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska

    PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska

    Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody

    Wprowadza: EN 15934:2012 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 52

na stronę
Strona:
  1. 1
  2. 2

Ustaw kierunek rosnący